Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Krillolje

Ønsker du i stedet et abonnement, bestiller du her

170,00 kr.
101947
På lager
+

Naturi Krillolje

60 kapsler à 500mg. 100% krillolje fra antarktisk krill, helt uten andre tilsetninger.

Naturlig ren
Krillolje har et høyt innhold av omega-3 bundet som fosfolipider. Oljen er ikke videreprosessert eller oppkonsentrert og derfor er den naturlige molekylstrukturen fra råstoffet beholdt. Krill er en gruppe virvelløse krepsdyr, som sammen med plankton, er den største marine biomassen på jorden og en av de lettest fornybare ressursene. Krill befinner seg langt ned på den marine næringskjeden, hvilket betyr at den er tilnærmet fri for miljøgifter. Superba krill er hentet fra det nesten uberørte vannet i Sørishavet i Antarktis og dypfryses umiddelbart i fabrikkskipet. Deretter kaldpresses den under lavt trykk og lav temperatur. Ingen kvalitetsforringende renseprosesser er nødvendig for den naturlig rene krillen.

Bedre opptak og mindre oppstøt
Fosfolipidene i krillolje er oppbygd av et polart hode og to hydrofobe haler, slik at hodet er vannløselig, og halene fettløselige. Fosfolipidets hode tiltrekkes av vann, mens halene støter fra seg vann. Fosfolipidene er lettopptakelig fordi de tas opp av cellemembranene uten å først måtte brytes ned og omstruktureres. I en vandig løsning vil fosfolipidene klynge seg sammen og vende de vannløselige hodene ut mot vannet. I magesekken vil dette i praksis si at fettstoffene fordeles jevnt og at faren for oppstøtt reduseres eller elimineres.

Naturlig stabil
Det som gir den røde fargen på oljen er krillens naturlige innhold av astaxanthin. Dette regnes som naturens kraftigste antioksidant og sørger for at ingen tilsetninger er nødvendig for at oljen skal holde seg stabil.

ECO-harvesting®

Aker Biomarine har utviklet en patentert ECO-harvesting® teknologi som gir følgende fordeler:
Sørger for at fangstgarnet forblir under vann under hele operasjonen og sikrer at det ikke forekommer bifangst av andre arter enn Euphausia superba.
Utstyret holder seg under vann, mens vannet kontinuerlig strømmer gjennom slangen og bringer krill levende og frisk direkte inn i fabrikkskipet, noe som muliggjør umiddelbar bearbeiding av ferskt råstoff med optimal kvalitet.
ECO-harvesting® teknologien sørger for bærekraftig fangst, med minimal miljøpåvirkning og er en metode som støttes av WWF. Aker BioMarines krillfiske er sertifisert som bærekraftig av MSC/http://www.msc.org/ og har forpliktet seg til å ta i bruk løsninger som reduserer energiforbruk, avfall og miljøskadelige utslipp.

Kvoter
Aker BioMarine® utvinner omega-3 oljen fra krill som fanges i det rene farvannet rundt Antarktis, som er strengt regulert av CCAMLR (www.ccamlr.org). Antall fartøyer i Antarktis kontrolleres nøye for å unngå overskridelse av totalkvoten. WWF (www.wwf.no) jobber for at CCAMLR skal forvalte krill slik at fisket ikke påvirker andre dyrearter som livnærer seg på krill.
Krill representerer selve grunnlaget for hele næringskjeden i Antarktis, med en biomasse på rundt 500 millioner tonn. Årlig utgjør krillfangsten 200.000 tonn per år, dvs 0,04% av biomassen.

Aktive ingredienser pr 2 kapsler:
1000mg Krillolje (Euphausia superba)

Andre ingredienser:
Marine gelatinkapsler med glyserol og renset vann.

Anbefalt dagsdose:
2 kapsler sammen med vann.
Anbefalt dagsdose bør ikke overskrides. Erstatter ikke et variert kosthold.

Forsiktighetsregler:
Inntak av kosttilskudd bør generelt skje i samråd med lege. Dette gjelder især ved medisinbruk, under medisinsk tilsyn samt for gravide og ammende. Skal ikke inntas av fiske- og/eller skalldyrallergikere.

Produsert i EU etter GMP standard og BS EN ISO 9001:2008 sertifisert kvalitetssikring. Kun de fineste råvarer er benyttet.


PS: Det er også mulig å abonnere på alle våre produkter. Abonnement kan du bestille her

Relaterte produkter