Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Betaling

Betal med Visa eller MasterCard
Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider med Stripe og PayPal for å sørge for en rask prosessering av din kortinformasjon og alt foregår i meget sikre former med kryptering. Vi får ikke tilgang til din kortinformasjon og det blir ikke lagret noen form for sensitiv informasjon hos oss.

Vi forbeholder oss retten til å foreta kontroller knyttet til korttransaksjonen der vi finner det nødvendig, herunder å nekte levering uten ytterligere begrunnelse dersom oppgitt kortinformasjon ikke lar seg verifisere.

Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med Visa / Mastercard vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

Betaling ved bestilling av abonnement på våre produkter
For første forsendelse betaler du med Visa eller Mastercard, som beskrevet ovenfor. F.o.m andre forsendelse vil faktura vedlegges i pakken. Denne vil ha en forfallsdato på ca 14 dager etter at du mottar varene.

.