Advarsel Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Chlorella cellen


Chlorella antas å ha eksistert på Jorden, uforandret, i over 2,5 milliarder år. Det var den første formen for liv med en ekte cellekjerne. Hver enkelt celle er en selvforsynt, hel organisme. Hele fotosyntesen foregår i hver enkelt celle, noe som resulterer i et usedvanlig mangfold av næringsrike og helsefrembringende stoffer.I løpet av de første milliarder år av Jordens eksistens bestod atmosfæren av gasser som ammoniakk, metan og karbondioksid. Chlorella antas å ha spilt en viktig rolle for å filtrere bort disse dødelige elementene, endre Jordens miljø og gi grunnlag for plante- og dyreriket.


Chlorella cellen er ikke synlig for det blotte øyet. En enkelt celle måler kun 0,006 millimeter i diameter. Hver celle har en enormt høy reproduksjonsrate og deler seg opp i 4 nye celler ca hver 20. time. Teoretisk sett vil en celle i løpet av 63 dager ha reprodusert seg til en størrelse likt Jordens volum. I praksis begrenser naturen chlorellaens vekstrate.


Den effektive reproduksjons raten skyldes dens usedvanlig rike innhold av nukleinsyrer og RNA/DNA. Disse bestanddelene har stor nytte for vår helse og er noe av det som gjør chlorella algen helt unik.


Chlorella cellens integritet har vært konstant i over 2,5 milliarder år.
Dette chlorella fossilet stammer fra før-kambrisk tid.