Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Chlorella cellen


Chlorella antas å ha eksistert på Jorden, uforandret, i over 2,5 milliarder år. Det var den første formen for liv med en ekte cellekjerne. Hver enkelt celle er en selvforsynt, hel organisme. Hele fotosyntesen foregår i hver enkelt celle, noe som resulterer i et usedvanlig mangfold av næringsrike og helsefrembringende stoffer.I løpet av de første milliarder år av Jordens eksistens bestod atmosfæren av gasser som ammoniakk, metan og karbondioksid. Chlorella antas å ha spilt en viktig rolle for å filtrere bort disse dødelige elementene, endre Jordens miljø og gi grunnlag for plante- og dyreriket.


Chlorella cellen er ikke synlig for det blotte øyet. En enkelt celle måler kun 0,006 millimeter i diameter. Hver celle har en enormt høy reproduksjonsrate og deler seg opp i 4 nye celler ca hver 20. time. Teoretisk sett vil en celle i løpet av 63 dager ha reprodusert seg til en størrelse likt Jordens volum. I praksis begrenser naturen chlorellaens vekstrate.


Den effektive reproduksjons raten skyldes dens usedvanlig rike innhold av nukleinsyrer og RNA/DNA. Disse bestanddelene har stor nytte for vår helse og er noe av det som gjør chlorella algen helt unik.


Chlorella cellens integritet har vært konstant i over 2,5 milliarder år.
Dette chlorella fossilet stammer fra før-kambrisk tid.