Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Chlorellaens historie

Chlorella er en grønn encellet ferskvannsalge som har eksistert i over 2,5 milliarder år. Den ble oppdaget i 1890 av den nederlandske mikrobiologen Martinus Beijernick.

I begynnelsen av 1900-tallet ble det først oppdaget at chlorella består av mye protein og har en evne til å reprodusere seg svært raskt. Vitenskapsmenn i flere land, spesielt i Tyskland, begynte å forske på chlorella med tanke på å bruke det som mat. Forsøkene ble avbrutt av de to verdenskrigene i Europa, men entusiasmen fortsatte. I 1948 kunne et pilot studie på Stanford Research Institute vise til suksess i dyrking av chlorella. Disse studiene måtte avbrytes pga finansielle problemer. På 50-tallet overtok Carnegie Institute studiene og konkluderte med at chlorella kunne dyrkes kommersielt og kunne være en løsning på hungersnøden.

I etterkrigstiden stod Japan overfor et alvorlig problem: Matmangel. I håp om at chlorella skulle være en redning på dette, sponset japanske myndigheter og Rockefeller Foundation, i 1951, Dr. Hiroshi Tamiyas studier på Tokugawa Biological Institute. Dr Tamiya ble en pioner i å utvikle teknologien til å kunne dyrke, høste og foredle chlorella i stor kommersiell skala.

I 1957 ble "non-profit" organisasjonen Japan Research Center grunnlagt og verdens største kultiveringsbasseng ble bygd. Deretter ble nok en organisasjon, Japan Chlorella Assosiation, etablert med økonomisk støtte fra myndighetene.

Hensikten var å kommersialisere chlorella som mat. Planene ble skrinlagt etter 2 år fordi andre råvarer, slik som ris og hvete, allerede var mer tilgjengelig og chlorella kunne ikke konkurrere med disse pga større produksjonskostnader. En annen grunn var chlorellaens lave fordøyelighet.

Å forbedre fordøyeligheten ble nøkkelen til dens utbredde bruk. Skjønt den naturlig sterke celleveggen hadde beskyttet de verdifulle næringsstoffene inne i cellen i over 2,5 milliarder år, viste den seg å være en ulempe for menneskelig fortæring. Problemet med lav fordøyelighet ble løst i 1975. En patentert metode ble utviklet for å bryte ned celleveggen og ga en fordøyelighet på over 80%.

Allerede på 60-tallet hadde japanske forskere snudd sin oppmerksomhet mot chlorella som en promotor for god helse. Funn viste at chlorella består av et imponerende spekter av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Inntil den dag i dag er chlorella en av de matsortene det er viet aller mest forskning på i verden. Det foreligger tusenvis av forskningsrapporter fra medisinske institusjoner, vitenskapelige journaler, universiteter, osv. En lang rekke svært så positive helsemessige aspekter har blitt påvist.

Det har allerede i årevis blitt forsket svært mye på chlorella i Japan, USA, Kina og Tyskland og i senere år har også interessen fra andre land meldt seg stadig sterkere.