Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Hvorfor ikke økologisk?

Hvorfor er ikke vår Chlorella og Spirulina økologisk sertifisert?
I blant blir vi spurt om hvorfor Chlorella Yaeyama og Spirulina Hawaii ikke er økologisk. Faktisk er begge produkter økologiske, men ikke på den måten at de fleste er kjent med begrepet. Grunnen til dette er fordi klassifiseringen "økologisk", skiller mellom landbruk og akvakultur.

Forskjellen mellom økologisk landbruk og økologisk akvakultur
Jordbruksprodukter som skal anses som "sertifisert økologisk", trenger å bli dyrket i et øko-system med næringskilder som er godkjent som økologisk, samt møte andre sertifiseringsstandarder vedrørende bruk av pesticider, produktsporbarhet gjennom forsyningskjeden, etc. I hovedsak er de organiske forbindelser som brukes i økologisk landbruk produsert av levende ting. Uorganiske nitrogenkilder er ikke tillatt i "økologisk" landbruk.

Men, i økologisk spirulina/chlorella akvakultur, er uorganiske nitrogenkilder en naturlig del av vekstprosessen i blå-grønne alger. Chlorella og spirulina vokser naturlig i vann som er rikt på uorganiske mineralsalter som fosfor, nitrogen og natrium. Det uorganiske gjødselet som finnes naturlig i jordsmonnet er hvordan spirulina og chlorella har blitt næret i over tre milliarder år. Sann økologisk chlorella/spirulina er ikke tilsatt gjødsel avledet fra plante- og dyreavfall; dermed betyr det at det ikke oppfyller landbrukets definisjonen av "økologisk".

Hvordan er vår «økologiske» Chlorella & Spirulina produsert?
Hos både Yaeyama Shokusan og Cyanotech gjenskapes de samme vekstforhold som finnes i naturen for å dyrke ekte økologisk chlorella og spirulina. De bruker samme uorganiske gjødsel fra naturen (fosfor, nitrogen og natrium) til drivstoff i sine avlinger, fordi det er naturlig mat for alger. Kultiveringssentrene består av dammer uten avrenning, og ingen grunnforurensning.

Hvorfor kan ikke organisk gjødsel brukes i akvakultur?
Organisk gjødsel kan brukes i landbruket, fordi den spiselige delen av planten ikke kommer i kontakt med plante- og animalsk avfall. Siden spiselig frukt eller grønnsak aldri berører avfallsprodukt, er risikoen for forurensning lav. Men hvis vegetabilsk- og animalsk avfall skulle brukes i akvakultur, ville chlorella/spirulina være i direkte kontakt med avfallet og med høy sannsynlighet kunne føre til kontaminasjon.

Yaeyama Shokusan og Cyanotech er begge først i verden med "økologisk" Chlorella og Spirulina
Begge oppfyller de tre store krav som er nødvendige i en økologisk produksjon:
1. Ingen kunstgjødsel eller plante/-animalske avfallsprodukter blir brukt i produksjonen.
2. Dyrking i en biosikker sone i dammer, uten avrenning fra f.eks nærliggende gårder.
3. Produksjonsanleggene gjennomgår jevnlig inspeksjoner av tredjepart, med analyser for plantevernmiddel, prosesskontroll og andre kvalitetstester.