Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Produksjon


Yaeyama fabrikken på Ishigaki

Ferskvannsalgen Chlorella Vulgaris kultiveres i mineralvannsbasseng under optimale forhold, med mye naturlig sollys.

Japans største produksjonssted på 99 000 kvadratmeter, med en produksjonskapasitet på 35 tonn pr måned.

Utstyr og fasiliteter:

• 11 stk utendørs kultiveringsbasseng med diameter på 45 m
• 18 stk utendørs kultiveringsbasseng med diameter på 30 m
• 19 stk utendørs kultiveringsbasseng med diameter på 12 m
• 8 stk utendørs kultiveringsbasseng med diameter på 4 m
• 12 stk utendørs kultiveringsbasseng med diameter på 1,2 m
• 12 stk vaskere, sentrifugal separatorer og kondenseringsutstyr
• 2 stk avkjølingsenheter
• 1 stk stor jet-spray tørker
• 1 stk vannbeholder-enhet
• 6 stk tablettmaskiner


Startkultur
Yaeyama Chlorella stammen ble samlet på Ishigaki øya, separert gjentatte ganger og avlet opp til en ren stamme. Yaeyama Chlorella stammen er av høyeste kvalitet, nøye utvalgt under strenge inspeksjoner.
Innendørs kultivering
Yaeyama Chlorella stammen er aseptisk dyrket i fermentorer som har blitt fullstendig steriliserte. Disse overføres til utendørs mengde-kultivering.
Utendørs kultivering
Yaeyama Chlorella kultiveres gjennom fotosyntese med mye sol og god vannkvalitet i Ishigaki øyas gunstige klima. Dette gir et høyt og velbalansert innhold av proteiner, vitaminer, mineraler, karotenoider, CVF, klorofyll, m.m.
Innhøsting
Yaeyama Chlorella separeres fra kulturoppløsningen ved hjelp av 12 kontinuerlige sentrifuger, produsert av Alfalaval. Gjennom gjentatt vasking og separering ved hjelp av store mengder rent vann, oppnås ren Chlorella, fulstendig fri for andre mikroorganismer. I tillegg brukes det rustfritt stål i maskiner og utstyr. Alt foregår under grundig sanitært tilsyn. Utendørs kultivering og et avansert kultiveringssystem av høy kvalitet, gir et sluttprodukt av ypperste kvalitet.
Tørking
Yaeyama legger vekt på hygiene og har bygget en innendørs spraytørker uten sidestykke i verden. Lettfordøyelig og fargerik Chlorella oppnås med en egen patentert blansjeringsteknologi. Yaeyama er svært nøye også med det siste trinnet av produksjonen og vurderer produktets kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Hvert parti blir vakuumpakket for optimal bevaring av sluttproduktet.
Kvalitetsinspeksjon
Pulveret og tablettene gjennomgår strenge kvalitetskontroller for hvert produksjonsparti, iht kriteriene for Food Santiation Law, JHFA (Japan Health Food Association) og Yaeyamas egne strenge bestemmelser.
Resultatet er et sluttprodukt med de opprinnelige bestanddelene intakte. Yaeyama Chlorella er svært populært og anerkjent som Chlorella av aller høyeste klasse.

Illustrasjon av produksjonsprosessen

Yaeyama har patentert fremstillingsmetode og apparatet for fremstilling av tørket fint pulver i 1999 (patentnummer 2916909). I 2002 fikk Yaeyama patent på et kultiveringssystem som sørger for at bl. a. fotosyntetiske pigmenter (klorofyll, karotenoider, etc.) holdes på høyest mulig nivå (patentnummer 3277372).


Fordøyelighet

Yaeyama chlorella har en fordøyelighetsrate på over 80% pga en 3-trinns prosess som bryter ned celleveggen og resulterer i maksimal absorpsjon av innholdet:

1. Damping under trykk for sterilisering, celle-utviding og spalting.
2. Luft- og spray tørking for ytterligere spalting av cellevegg.
3. Jet-spray system for effektiv knusing ved høy hastighet


Ingen plantevernmidler

Hele kultiveringsprosessen foregår uten bruk av plantevrnmidler og heller ingen kjemikalier er påvist i Yaeyama chlorella, som vist i analyse sertifikat fra JFRL*:

BHC ........... Ikke påvist (LD** 0.02ppm)
DDT ........... Ikke påvist (LD 0.02ppm)
Aldrin ......... Ikke påvist(LD 0.01ppm)
Dieldrin ...... Ikke påvist (LD 0.01ppm)
Endrin ........ Ikke påvist (LD 0.01ppm)
EPN ........... Ikke påvist (LD 0.05ppm)
Parathion .. Ikke påvist (LD 0.05ppm)


*Analysesertifikat nr 103044178-002 datert Mai 20, 2003 - utstedet av Japan Food Research Lab.

**LD = Fastsatt minimumsgrense