Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Lave priser

Hvorfor så lav pris?
Basert på antall kapsler og mengden virkestoff er våre priser gjerne langt over 50% lavere sammenlignet med tilsvarende produkter i Norge. Dette oppnår vi enkelt og greit ved å unngå fordyrende mellomledd, drøye avanser, kostbar markedsføring, samt ved å fokusere på produktets kvalitet fremfor eksklusiv innpakning.

Er det alltid samsvar mellom pris og kvalitet?
I mange tilfeller har vi ikke greie på kvaliteten på det vi kjøper og prisen blir ofte den mest synlige og gjerne den eneste indikatoren vi har å forholde oss til. Uavhengige produkttester av ulike konsumentprodukter påviser derimot stadig at prisen i mange tilfeller ikke gjenspeiler kvaliteten.

Får du det du betaler for?
Det finnes mange "gode" argumenter for å sette opp prisen for økt salg:
• Det er en utbredt oppfatning at "du får det du betaler for".
• Vi opplever gjerne et likeverdig produkt som bedre dersom vi har betalt mer for det.
• En lav pris kan skremme oss fra å kjøpe varen fordi vi leter etter tegn på kvalitet.
• Vi blir mistenksomme når noe er veldig billig.
• Prisen signaliserer høy status fremfor å avspeile faktiske produksjonskostnader.

Kostnadsbasert prissetting
Våre priskalkyler er fornuftige og utelukkende basert på våre reelle kostnader, i stedet for markedsbasert prissetting. Dette sørger for riktige priser på førsteklasses kvalitet og gir oss god samvittighet.