Spesialbutikk for vegansk kosttilskudd

Lave priser

1.

Hvorfor så lav pris?

Basert på antall kapsler og mengden virkestoff er våre priser gjerne langt over 50% lavere sammenlignet med tilsvarende produkter i Norge. Dette oppnår vi enkelt og greit ved å unngå fordyrende mellomledd, drøye avanser, kostbar markedsføring, samt ved å fokusere på produktets kvalitet fremfor eksklusiv innpakning.

2.

Er det alltid samsvar mellom pris og kvalitet?

I mange tilfeller har vi ikke greie på kvaliteten på det vi kjøper og prisen blir ofte den mest synlige og gjerne den eneste indikatoren vi har å forholde oss til. Uavhengige produkttester av ulike konsumentprodukter påviser derimot stadig at prisen i mange tilfeller ikke gjenspeiler kvaliteten.

3.

Får du det du betaler for?

Det finnes mange “gode” argumenter for å sette opp prisen for økt salg:

  • Det er en utbredt oppfatning at “du får det du betaler for”.
  • Vi opplever gjerne et likeverdig produkt som bedre dersom vi har betalt mer for det.
  • En lav pris kan skremme oss fra å kjøpe varen fordi vi leter etter tegn på kvalitet.
  • Vi blir mistenksomme når noe er veldig billig.
  • Prisen signaliserer høy status fremfor å avspeile faktiske produksjonskostnader.

4.

Kostnadsbasert prissetting

Våre priskalkyler er fornuftige og utelukkende basert på våre reelle kostnader, i stedet for markedsbasert prissetting. Dette sørger for riktige priser på førsteklasses kvalitet og gir oss god samvittighet.

Sett meg på venteliste Vi vil informere deg så snart produktet kommer på lager. Legg igjen din gyldige e-postadresse nedenfor.
0